BEZPEČNOSTNÍ AUDIT

školení auditoři

V současné době naše firma disponuje třemi školenými auditory bezpečnosti pozemních komunikací – Ing. Josef Filip, Ph.D., Ing. Milan Tesař a Ing. Vít Ondráček. V tomto složení jsme schopni provádět jak bezpečnostní audity, tak bezpečnostní inspekce. Celý tým má dlouholeté odborné zkušenosti s prováděním těchto prací. Na základě provedených bezpečnostních auditů a inspekcí navrhujeme i opatření pro zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.

definice

Bezpečnostní audit je moderní nástroj dopravního inženýrství, jehož úkolem a cílem je zajištění zvýšení bezpečnosti pozemních komunikací.

Je to procedura, během níž kvalifikovaný tým nezávislých odborníků hledá bezpečnostní deficity dopravního projektu. Bezpečnostní audit nespočívá v kontrole dodržení příslušných technických podmínek, norem a předpisů. Auditoři se dívají na projekt perspektivou jeho budoucích uživatelů – tedy řidičů, cyklistů, chodců, osob s omezenou schopností pohybu a orientace a dalších a snaží se identifikovat bezpečnostní problémy, které by mohly nastat za rozličných dopravních, povětrnostních, světelných a jiných podmínek. Výsledkem auditu je závěrečná zpráva, ve které jsou shrnuta zjištění auditorů a jsou v ní obsažena doporučení k odstranění nalezených problémů. Výsledky auditu nejsou pro investora závazné, záleží pouze na něm, zda bude doporučení auditorů akceptovat.

Zdroj: Centrum dopravního výzkumu v.v.i.