O nás

Firma Ing. Josef Filip – Projekce dopravní byla založena v roce 2004. Speciali­zujeme se na projektování staveb – dopravních, pozemních a staveb infrastruktury, dopravní inženýrství a bezpečnostní audit pozemních komunikací. Projekty zpracováváme především pro subjekty státní správy – obce, města, SUS, ŘSD a dále pro soukromé investory. Úzce spolupracujeme s architektonickými kancelářemi, pro které zpracováváme jako profesanti dopravní řešení. Při zpracovávání projektů dbáme na sledování trendů vývoje ve stavebnictví a naše projekty zpracováváme tak, aby odrážely požadavky investora.

Naším cílem je zpracovávat projekty tak,aby jejich realizace byly bezproblémové a byly přijímány pozitivně jak investorem, tak i odbornou a laickou veřejností.

Pracovní tým naší společnosti je dostatečně velký pro zvládnutí i středně velkých projekčních prací. Je tvořen 6 odborně vzdělanými projektanty a doplněn o administrativní pracovníky a vedení společnosti.

Podporujeme

 • Sokol Brozany nad Ohří
 • Český svaz chovatelů Cítov

Používáme

Software TRALYS pro výpočet kapacity neřízených úrovňových křižovatek. Více zde.


11/2014 - právě probíhající projekty

I při blížící se zimě pracujeme na velkém množství zakázek a mnohé také právě dokončujeme nebo jsme nedávno dokončili:

 • Již jsme dokončili projekt rekonstrukce chodníků po obou stranách ulice Riegrova v Lounech (cca 1 km). Město se s dokumentací bude ucházet o dotaci z prostředků **SFDI **v rámci programu zvyšování bezpečnosti a zpřístupňování staveb osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.
 • Jednou z velkých a časově náročných zakázek, která se zdárně blíží k cíli je optimalizace značení cyklotrasy č. 17 Greenway jizera a cyklotrasy č. 2 (tzv. „Labská stezka“). Celkem šlo o více než 110 km cyklotras, které jsme na kole zmapovali a navrhli jejich optimalizaci, kterou určitě ocení cykloturisté i výletníci.
 • Ve Straškově byl dokončen projekt chodníků, opěrné zdi a úpravy křižovatky silnic II. a III. třídy.
 • Ne všechny projekty jsou tvořeny pro státní správu. V listopadu jsme zdárně dokončili např. projekt silničníh vah v areálu spol. SYNTHOS v Kralupech nad Vltavou.
 • Na SYNTHOS navazujeme zakázkou pro další chemičku a to Lovochemii v Lovosicích. Zde se nebudeme držet pouze silnic. Zakázka zahrnuje mimo jiné rekonstrukci železniční vlečky včetně několika výhybek.
 • V Praze jsme pro soukromého investora zpracovali dokumentaci pro provádění stavby betonových ploch v areálu pro nákladní vozidla.
 • V domovské Roudnici nad Labem byla dostavena I. etapa rekonstrukce Aleje 17. listopadu a právě probíhá stavba II. etapy. Vše dle našeho projektu.
 • Přímo pod okny naší kanceláře projektujeme trochu atypickou oválnou okružní křižovatku na Náměstí 28. října. Každý kdo danou lokalitu zná, ví, že se jedná o velice nepřehledný úsek. Nové vodorovné značení částečně pomohlo. Okružní křižovatka však bude velice elegantním a bezpečným řešením tohoto místa.
 • Nyní se pouštíme například do tvorby dopravní části územního plánu města Mělník, dopravní studie centra Ústí nad Labem nebo pasportizace komunikací v obci Stružice a okolních obcích.

Další dokončené projekty nebo projekty před dokončením:

 • Račiněves (rekonstrukce místní komunikace; DSP)
 • Doksany (novostavba místních komunikací a obytné zóny; DSP)
 • Brozany (chodník ke školce; DSP)
 • Žalhostice (přechody, chodníky, autobusová zastávka; DSP)
 • a další…