DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

komplexní řešení

Nabízíme nejen projekční služby, ale pro zachování komplexního pohledu na problematiku dopravy zpracováváme i dopravní průzkumy a jejich vyhodnocení. V rámci řešení problematiky dopravy posuzujeme intenzity úseků komunikací a směrů v křižovatkách. Provádíme profilové i směrové průzkumy na území měst a na jejich základě navrhujeme příslušná dopravní opatření.

Subdodavatelsky jsme schopni pro investora zajistit i hlukové studie a posouzení emisních limitů. Pro tuto část problematiky úzce spolupracujeme s ČVUT v Praze, Fakultou dopravní.