Čvc 17

Autobusový terminál Mnichovo Hradiště ve výstavbě

V současnosti probíhá realizace dvou staveb, pro které jsme zpracovávali projektové dokumentace. Jedná se o akce „Přestupní terminál veřejné dopravy Mnichovo Hradiště“ a „Rekonstrukce chodníků ve Švermově ulici v Mnichově Hradišti“. Zatímco pro první z nich jsme autory dopravní části dokumentace pod hlavičkou architektonického ateliéru re:architekti, v případě druhé jsme generálními projektanty.