NÁŠ TÝM

S KÝM SPOLUPRACUJETE

Náš pracovní tým je složen tak, aby byl plně schopen zpracování projektů. Projekční sekce má plnou podporu administrativních pracovníků. V našem týmu funguje v co nejvyšší možné míře zastupitelnost jednotlivých pracovníků. Pracovní tým disponuje i potřebnými oprávněními a prochází pravidelnými školeními.

VEDENÍ

Ing. Josef Filip, Ph.D.

majitel, hlavní projektant, bezpečnostní auditor

josef.filip@pdprojekce.cz

PROJEKČNÍ ODDĚLENÍ

Ing. Milan Tesař

Hlavní inženýr projektu, bezpečnostní auditor

milan.tesar@pdprojekce.cz

Ing. Vít Ondráček

Autorizovaný inženýr, hlavní inženýr projektu, bezpečnostní auditor

vit.ondracek@pdprojekce.cz

Ing. Pavel Soukup

Hlavní inženýr projektu

pavel.soukup@pdprojekce.cz

Ing. Filip Jakl

projektant

filip.jakl@pdprojekce.cz

Bc. Luboš Thomayer

pomocný projektant

lubos.thomayer@pdprojekce.cz

Bc. Jakub Matějček

pomocný projektant

jakub.matejcek@pdprojekce.cz

INŽENÝRSKÁ ČINNOST, TECHNICKÁ PODPORA

Radomír Sumič

inženýring

radomir.sumic@pdprojekce.cz

Filip Ondráček

stavební technik, technická podpora

filip.ondracek@pdprojekce.cz

Ing. Vlastimil Voborský

manažer projektu

vlastimil.voborsky@pdprojekce.cz

ADMINISTRATIVA

Ing. Eva Králová

administrativa

eva.kralova@pdprojekce.cz