O NÁS

Firma Ing. Josef Filip – Projekce dopravní byla založena v roce 2004. Speciali­zujeme se na projektování staveb (dopravních, pozemních a staveb infrastruktury). Další problematikou, která je námi odborně řešena je  dopravní inženýrství a bezpečnostní audit pozemních komunikací.

Projekty zpracováváme především pro subjekty státní správy – obce, města, SUS, ŘSD a dále pro soukromé investory. Úzce spolupracujeme s architektonickými kancelářemi, pro které zpracováváme jako profesanti dopravní řešení. Při zpracovávání projektů dbáme na sledování trendů vývoje ve stavebnictví a naše projekty zpracováváme tak, aby odrážely požadavky investora.

Naším cílem je zpracovávat projekty k jejich bezproblémové realizaci a tak, aby byly přijímány pozitivně jak investorem, tak i odbornou a laickou veřejností.

Společně s přípravou projektů nabízíme i možnost získání dotace pro realizaci stavby.

naši zákazníci

  • samosprávné celky
  • orgány státní správy
  • soukromí investoři
  • Architektonické kanceláře

zpracování projektů

navazující služby

  • bezpečnostní audity
  • dopravní průzkumy
  • výpočty dopravních ukazatelů
  • dotační podpora
KDE PŮSOBÍME?

Hlavní oblastí působnosti naší firmy jsou v současnosti Ústecký a Středočeský kraj a Hlavní město Praha, projektujeme ale po celé republice. Zpracovali jsme již řadu projektů ve všech krajích a naše služby nabízíme zákazníkům ze všech koutů České republiky.

CERFITIKÁTY A OCENĚNÍ
Všechny nabízené služby jsou jsou zaručeny autorizovanými osobami v daném oboru. Celý pracovní tým disponuje potřebnými oprávněními a prochází pravidelnými školeními.
POLITIKA FIRMY
Pracujme tak, aby pro nás práce byla potěšením a realizované stavby naší referencí.
LOGO FIRMY

Logo firmy v různých formátech pro použití v informačních materiálech staveb a podobně:

logo

CMYK: .ai | .eps | .jpg | .pdf
RGB: .ai | .eps | .jpg | .pdf
Ostatní: .dwg | .dxf | .wmf

FIREMNÍ AKCE

Zaměstnanci firmy se pravidelně účastní různých kolektivních akcí – ať už se jedná o sportovní, turistické či kulturní akce nebo o společná posezení.