CERTIFIKÁTY A OCENĚNÍ

Autorizace

Všechny nabízené služby jsou jsou zaručeny autorizovanými osobami v daném oboru. Celý pracovní tým disponuje potřebnými oprávněními a prochází pravidelnými školeními.

ČKAIT

ckait-autorizace-dopravni-stavbyckait-autorizace-mestske-inzenyrstvickait-celozivotni-vzdelavani-2ckait-celozivotni-vzdelavani-2

Oprávnění

Audit bezpečnosti pozemních komunikací

audit-filip-2007audit-filip-2012audit-filip-2014audit-milan-2013 audit-vitek-2014audit-vitek-2016

Školení

Absolvovaná školení

fidic-vitek zakazky-eva
VozovkyUrady

Ocenění

Cyklostezka Praha – Vrané nad Vltavou

Čestné uznání za cyklostezku Praha – Vrané nad Vltavou, jejíž projektovou dokumentaci zpracovala naše firma.

Čestné uznání - cyklostezka Vrané nad Vltavou