POLITIKA FIRMY

POLITIKA FIRMY

Společnost Projekce dopravní Filip s.r.o. působí na českém trhu již více než 10 let. Mezi stěžejní činnosti firmy patří projektová a inženýrská činnost v oblasti infrastrukturních staveb. Společnost se chce prezentovat kvalitou svých projektů a jejich následnou realizací.

Na základě výše uvedeného je stanovena politika firmy:

Odpovědnost

Odpovědnost za kvalitu prováděných prací je požadována od všech zaměstnanců firmy – jak v projekční tak administrativní sekci. Vedoucí pracovníci mají zodpovědnost za jim svěřené úkoly, které jsou předávány členům jejich týmů. Každý člen týmu má odpovědnost za jemu svěřený úkol.

Vztah k zákazníkovi

Řídíme se heslem: „Náš zákazník, náš partner“. Při projekční činnosti poskytujeme a zároveň požadujeme plnou součinnost investora a jeho zástupců. Námi navrhované projekty by měly odpovídat jeho požadavkům, doplněným o naše argumenty k technickému řešení.

Specializace a osobní rozvoj

Společnost pořádá pravidelná školení pro prohlubování znalostí zaměstnanců. Jednotlivým zaměstnancům je umožněno prohlubovat svou kvalifikaci jak studiem, tak i absolvováním specializovaných kurzů s následnými certifikacemi.

Procesní řízení

Systém řízení společnosti je dán zastupitelností jednotlivých zaměstnanců. Pravomoci jsou delegovány a v případě pracovní neschopnosti jsou zaměstnanci schopni převzít řešení úkolů.

Technické vybavení společnosti

Společnost je vybavena legálním softwarem – MS Office, Autocad, URS Kros a další. Tento software, je pravidelně obměňován, tak aby byla zachována technická a grafická kvalita projektů. Do vybavení kanceláře dále patří velkoformátové tiskárny a počítačové vybavení nezbytné pro projektovou činnost.

Vize do budoucna

I v dalších letech bychom jako společnost chtěli pokračovat v nastaveném trendu odpovědně a kvalitně zpracovaných projektů.

 

Motto: „ Pracujme tak, aby pro nás práce byla potěšením a realizované stavby naší referencí“.