Chodouny

Rozpočtové náklady

Chodníky – 1,7 mil. bez DPH / 2,1 mil. s DPH

Vjezdová brána – 0,9 mil. bez DPH / 1,2 mil. s DPH

Financování

Pro obě části byla  získána dotace SFDI pro rok 2015 na 85 % uznatelných nákladů. Zbývající část a neuznatelné náklady dotace ve výši 15 % byla hrazena z rozpočtu obce Chodouny.

oblast A – Chodníky – Akce na dopravní infrastruktuře zaměřené ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.

oblast B – Vjezdová brána – Akce zaměřené na úpravy dopravní infrastruktury směřující ke zvýšení bezpečnosti dopravy a zklidnění dopravy.

Realizace 2015

Popis

Projekt řeší chůzi osob podél silnice II/240 na území obce Chodouny. V rámci projektu byly navrženy 2 nasvětlené přechody pro chodce a celkem 398 m bezbariérové trasy tvořené chodníky s prvky pro osoby se sníženou schopností orientace. Součástí projektu je také nasvětlená vjezdová brána, kterou tvoří střední dělící ostrůvek s vychýleným vjezdovým pásem na začátku obce ze směru od Litoměřic.

Related Projects