Braškov – Toskánka

Rozpočtové náklady

2,2 mil. bez DPH / 2,7 mil. s DPH

Financování

Pro stavbu byla získána dotace SFDI pro rok 2014 na 85 % uznatelných nákladů, týkající se zejména vlastního chodníku a nasvětlení přechodu. Zbývající část a neuznatelné náklady dotace ve výši 15 % byla hrazena z rozpočtu obce Braškov.

Realizace v roce 2014

Popis

Předmětem projektu byla novostavba a rekonstrukce chodníkových ploch podél ulice Pražská, silnice I. třídy I/6H, a ulice 9. května, dle zásad bezbariérového užívání, včetně rekonstrukce autobusových zastávek Braškov – Toskánka. Součástí stavby dále bylo vybudování nasvětleného přechodu pro chodce v centrální části obce a také místa pro přecházení na vjezdu do obce ze směru od obce Velká Dobrá.

Related Projects