Brozany – točna

Rozpočtové náklady

1,1 mil. bez DPH / 1,4 mil. s DPH

Financování

Realizace byla částečně financována z programu ROP NUTS II Severozápad a dále z finančních prostředků městyse Brozany nad Ohří.

Realizace proběhla v roce 2014 jako součást generální rekonstrukce budovy Sboru dobrovolných hasičů Brozany nad Ohří.

Popis

Předmětem projektu byla revitalizace veřejného prostranství před rekonstruovanou stanicí hasičského záchranného sboru v Brozanech nad Ohří v centrální části obce včetně přilehajících ploch. V minulosti byl tento prostor provozován jako nezpevněný se štěrkovým povrchem s hlavní funkcí umožnit příjezd k vratům stanice HZS. V rámci proběhlé rekonstrukce došlo k výrazné optimalizaci řešeného prostoru a vytvoření točny pro autobusy v jeho středu. Nově vytvořená točna bude využívána jako obousměrná zastávka hromadné dopravy. Do přilehajícího prostranství pak byla doplněna parkovací stání a komunikace pro pěší.

Related Projects