České Budějovice – Senovážné náměstí

Zadavatel
Město České Budějovice

Popis
Jako členové vítězného týmu vedeného architektonickou kanceláří Pavel Hnilička Architects+Planners jsme se podíleli na návrhu dopravního řešení Senovážného náměstí v Českých Budějovicích. Hlavním smyslem bylo nalézt nejlepší urbanistické a krajinářské řešení prostoru s požadavkem na odkrytí koryta Mlýnského náhonu, s kapacitním podzemním parkovištěm i následnou úpravou celého prostranství od budovy Jihočeského muzea až k poště.

Na Senovážném náměstí v současnosti dominuje automobilová doprava v pohybu i v klidu. Návrh cílí na rovnovážný stav, kdy spolu vychází chodci, cyklisté i řidiči. V území existuje síť pěších tras, kterou nové uspořádání respektuje. Navržené prvky umožňují nejen průchody. Stromy jsou lokálně vysazeny ve zpevněných plochách, koruny jsou vyvýšené a hlavní hmoty ustupují tak, aby umožnily průhledy a snadnou orientaci v prostoru.

Přednost pěšího a cyklistického provozu neznamená principiální znevýhodnění řidičů. Nově vzniklé parkoviště pod loukou je prostorné a přehledné. V případě nutnosti je možné zaparkovat i na povrchu. Podzemní garáže pro případnou výstavbu galerie uvažujeme jako samostatný objekt právě pod plánovanou budovou.

„Porota u vítězného návrhu ocenila především jasné, přehledné a funkční členění náměstí na jednotlivá prostranství se zpevněnými a nezpevněnými plochami přiměřené velikosti, které krajinářsky dotvářejí okruh parku Na Sadech. U Jihočeského muzea se navrhuje rozsáhlý travnatý prostor obklopený vzrostlými stromy. Kolem odkrytého Mlýnského náhonu se pak umisťuje menší zpevněná plocha náměstí s velkou možností různého využití pro trhy, kulturní nebo sportovní akce, a to v průběhu celého roku. Podzemní parkoviště je navrženo zhruba ve dvojnásobné kapacitě a mohlo by odlehčit parkování v historickém centru města.“

Autor vizualizací: PHAP

Více informací například zde.

Related Projects