Čakovice – ulice K Sedlišti

Akce
Stavba č. 3119 TV Čakovice, ETAPA 0038 K Sedlišti – Studie proveditelnosti

HIP
Ing. Pavel Soukup

Investor
Zadavatel studie: Magistrát hlavního města Prahy, Odbor technické vybavenosti

Realizace akce: Městská část Praha-Čakovice, Náměstí 25. března 121/1, 196 00 Praha 9

Datum
Studie proveditelnosti duben 2016; realizace podzim 2016 – jaro 2017

Realizované činnosti
Studie, DIO

Zhotovitel stavby
Pragis

Popis

Předmětem studie byla rekonstrukce ulice K Sedlišti v délce cca 340 m, nacházející se v městské části Praha – Čakovice, v její okrajové části. Jedná se o celý úsek ulice od křižovatky s ulicí Ke Stadionu až k železniční trati 070 Praha – Turnov. Účelem studie je navrhnout variantní možnosti rekonstrukce uličního prostoru v daném úseku při zohlednění požadavků všech účastníků provozu. Cílem navrhovaného stavu je zvýšení bezpečnosti provozu, rekonstrukce stávající vozovky na hraně životnosti, zajištění odvodnění komunikace a celkové zvýšení kvality veřejného prostoru.

Na základě jedné z variant byla následně provedena rekonstrukce (souvislá údržba) celé ulice K Sedlišti.

Podobné projekty