Čakovice – souvislá údržba Ostravická

Akce
Čakovice – souvislá údržba ul. Ostravická

HIP
Ing. Pavel Soukup

Investor
Městská část Praha-Čakovice, Náměstí 25. března 121/1, 196 00 Praha 9

Datum
Projekt 10/2016; realizace 2016/2017

Realizované činnosti
Projektová dokumentace, DIO

Zhotovitel stavby
Eurovia CS, a.s.

Popis
Řešené území se nachází v MČ Praha-Čakovice, předmětem stavby je souvislá údržba vozovky a chodníků v ulici Ostravická (v úseku Dyjská – Oderská). Projekt řeší opravu asfaltových krytů (výměna svrchních živičných vrstev) a navazujících chodníků (betonová dlažba). V ulici Ostravická je navržena oprava vozovky a některých přilehlých chodníků v úseku Dyjská – Oderská v délce cca 235 m. V úseku Dyjská – Svitavská je navržena oprava chodníků na obou stranách, v úseku Svitavská – Oderská je stávající chodník na severní straně zachován.

Podobné projekty