Hostivice – ulice Česká

Akce
Hostivice – rekonstrukce komunikace ul. Česká

Investor
Město Hostivice

Hlavní inženýr projektu
Ing. Pavel Soukup, Ing. Luboš Thomayer

Realizované činnosti
Studie, DUR+DSP, DPS, inženýrská činnost, AD, DSPS

Termín
Studie (podzim 2019), dokumentace DUR+DSP, DPS (2020), povolení stavby (červen 2021), realiazace (podzim 2021 – jaro 2022)

Spoluatoři
RYVE Projekt (SO 401 – Veřejné osvětlení)
M2 Krajinářská architektura (SO 801 – Krajinářské úpravy)

Popis

Projekt řešil rekonstrukci místní obslužné komunikace v ul. Česká od křížení s ul. Dělnická až po křížení s ul. Čsl. armády v Hostivici ve Středočeském kraji. Byla zde navržena jednopruhová obousměrná komunikace v základní šíři 3,75 m (vyjma oblastí křižovatek a dvoupruhového obousměrného úseku mezi ul. Čsl. armády a místní pizzerií) s možností vyhýbání vozidel v prostoru širších vjezdů či křižovatek. Po obou stranách komunikace jsou navržena podélná parkovací stání, před místní pizzerií potom kolmá stání, která jsou přerušena ostrůvky či pásy zeleně nebo vjezdy k jednotlivým nemovitostem. Po jižní straně ulice je navržen chodník. Materiálově jsou jednotlivé funkční plochy navrženy v kombinaci betonových a kamenných prvků. V rámci projektu byl navržen i základní mobilář. Součástí projektu byla i nezbytná technická infrastruktura – veřejné osvětlení SO 401 (nebylo prozatím realizováno). Projekt zahrnoval také krajinářské úpravy – SO 801. V rámci SO 101 byla vyznačena zóny 30 svislými dopravními značkami v celé
oblasti mezi ul. Čsl. armády, ul. Litovická až ul. Sportovců.

Rozsah dokumentace

  • Objekty pozemních komunikací
    • SO101 – Komunikace a zpevněné plochy
  • Elektro a sdělovací objekty
    • SO401 – Veřejné osvětlení
  • Elektro a sdělovací objekty
    • SO801 – Krajinářské úpravy

Related Projects