Hostivice – Husovo náměstí

Akce
Hostivice – Revitalizace Husova náměstí, východní část

Objednatel
Město Hostivice

Datum
Září 2017 – květen 2018

Realizované činnosti
Studie

Hlavní inženýr projektu
Ing. Milan Tesař

Popis
Cílem studie byl návrh úprav Husova náměstí v Hostivici, nové řešení tohoto prostoru mělo zachovat či vhodně vyzdvihnout všechny stávající vazby v náměstí. Ať již se jednalo o vazby historicky dané, či v důsledku rozvoje lokality vazby nové, vyvolané především automobilovou dopravou. Smyslem řešení bylo nastolení přehledné koncepce zadané lokality, celková revitalizace místa a vytvoření rovnovážného stavu pro pohyb pěších a vozidel. Základní požadavky:

  • zajištění komfortního pohybu pěších v návaznosti na celou plochu náměstí, zvýšení bezpečnosti chodců při jejich vedení podél komunikace a zajištění bezbariérovosti užívání,
  • adekvátní dimenzování šířky jízdních pruhů a vozovky,
  • optimalizace pohybu vozidel a parkování,
  • vytvoření možností k rozšíření prostoru pro konání kulturně společenských akcí,
  • respektování a vyzdvižení historických památek a jejich vazeb,
  • zvýšení celkové estetiky a urbanistické kvality prostředí.

Related Projects