Hostivice – Okružní křižovatka „U Lidlu“

Popis

Předmětem projektu bylo nové dopravní řešení stávající křižovatky ul. Čsl. armády a Litovická v Hostivici u Prahy. Nové dopravní řešení formou okružní křižovatky mělo zajistit optimalizaci stávající nevhodné geometrie křižovatky a zajistit tak zvýšení bezpečnosti a přirozeného zklidnění dopravy v centru města. Součástí řešení bylo dále výhodnější připojení vně situovaného supermarketu a také objektu pošty. Návrh formou okružní křižovatky, neobvyklého elipsovitého tvaru, dokázal skloubit všechny požadavky jak z pohledu dopravního, tak pohledu urbanistického. Uvažovaným řešením dochází k odstranění stávající rozlehlé křižovatky, vesměs řešené rozsáhlou plochou asfaltu, a vhodné integraci zeleně do prostoru doposud nijak hodnotně nevyužívaném. Druhou etapou projektu by posléze mělo být napojení objektu místní základní školy přímo do prostru okružní křižovatky novou místní komunikací.

Aktuální stav

Projekt byl na konci roku 2015 prozatím ukončen ve fázi zpracování studie prostorového řešení. Jeho další pokračování je závislé na rozhodnutí zástupců města Hostivice.

Autor vizualizací: Ing. Jan Hrdina, Revizual

Related Projects