Hostivice – různé akce

Pro město Hostivice jsem již zpracovali celou řadu projektů, zde uvádíme některé z nich.

Rekonstrukce ulic K Nádraží, Palackého, Cihlářská

Datum Projektová dokumentace DSP/DPS 3/2017, realizace jaro 2018 (zhotovitel PJV s.r.o.)
HIP Ing. Milan Tesař

Předmětem projektu byla kompletní rekonstrukce uličního profilu ulic K Nádraží, Palackého a Cihlářská v severní části města Hostivice. Součástí stavby byla rekonstrukce kompletního souvrství průběžné vozovky včetně přidruženého prostoru přilehajícího k vozovce. Cílem stavby bylo zajistit opravu stávajícího neutěšeného stavu komunikace a zvýšit bezpečnost a komfort pohybu všech uživatelů prostoru dotčené místní komunikace.

Další akce
Husovo náměstí (studie)
Ulice Česká
Ulice Litovická (studie)

Related Projects