Kostelec nad Labem – Rekonstrukce místních komunikací v lokalitě Cukrovar

Akce
Rekonstrukce místních komunikací v lokalitě Cukrovar, Kostelec nad Labem

HIP
Ing. Milan Tesař

Investor
Město Kostelec nad Labem, nám. Komenského 1, 277 13 Kostelec nad Labem

Datum
Projekt 4/2015. Realizace 8-11/2015

Rozpočtové náklady
8,7 mil. Kč bez DPH / 10,6 mil. Kč s DPH

Realizované činnosti
projektová dokumentace DSP, DPS, inženýring, autorský dozor

Zhotovitel stavby
Stavební firma Neumann s.r.o.

Popis

Předmětem projektu byla rekonstrukce stávajícího prostoru místních komunikací ul. Sokolská, Žižkova a Kpt. Jaroše, v lokalitě Cukrovar, na západním okraji města Kostelce nad Labem. Zejména se jednalo o rekonstrukci vozovek dotčených komunikací včetně podkladních vrstev, rekonstrukci pěších komunikací dle zásad bezbariérového užívání a rekonstrukci a vymezení parkovacích stání. V rámci stavby proběhla i realizace rekonstrukce stávajícího vedení veřejného osvětlení, včetně výměny stávajících sloupů a svítidel a rekonstrukce dešťové kanalizace.

Financování

Pro stavbu byla získána dotace z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy pro rok 2015 na 85 % uznatelných nákladů           týkající se výstavby vlastní vozovky. Zbývající část a neuznatelné náklady dotace ve výši 15 % byla hrazena z rozpočtu města Kostelce nad Labem.

Related Projects