Krupá – Studie zklidnění průtahu II/108

Popis

Předmětem projektu byl návrh dopravního zklidnění silnice II/108 na území obce Krupá. Silnice II/108 tvoří na území obce diagonální silniční průtah v orientaci sever – jih a vzhledem ke svému trasování přes střed obce rozděluje její zástavbu na dvě poloviny, východ – západ. Cílem projektu bylo zhodnotit veškerá rizika vyplývající ze současného stavu průtahu silnice II/108 a na základě této analýzy navrhnout vhodná opatření ke zvýšení bezpečnosti a komfortu pohybu všech účastníků silničního provozu v řešeném území, zejména pak pěších. Průtah silnice II/108 tedy byl posuzován jako celek, kdy výsledný návrh řešení využil komplexního posouzení celého prostoru při maximální snaze zhodnocení celkové urbanistické kvality jeho prostředí.

Aktuální stav

Projekt byl na konci léta roku 2015 prozatím ukončen ve fázi zpracování studie prostorového řešení. Jeho další pokračování je závislé na rozhodnutí zástupců obce Krupá.

Autor vizualizací: Ing. Jan Hrdina, Revizual

Related Projects