Líbeznice – ulice Pražská

Akce
Líbeznice – rekonstrukce ul. Pražská

Investor
Obec Líbeznice

Hlavní inženýr projektu
Ing. Pavel Soukup

Datum
Projekt 03/2018, realizace 7-10/2018.

Rozpočtové náklady
12 mil. Kč bez DPH

Realizované činnosti
Dokumentace DUR, DSP/DPS; inženýring.

Zhotovitel stavby
Strabag, a.s.

Popis
Rekonstrukce místní komunikace vedoucí ulicí Pražská v obci Líbeznice začíná v místě křižovatky s ul. Hovorčovická (silnice III/2438) a je ukončena v návaznosti na již zrekonstruovaný úsek ul. Pražská před křižovatkou s ul. Františka Košiny. Rekonstruovaná komunikace je rozdělena na dvě části, dělícím prvkem je již zrekonstruovaná zvýšená křižovatka s ul. Jaroslava Seiferta, která zůstane zachována. Část A, od ul. Hovorčovická po ul. Jaroslava Seiferta, je délky cca 245 m, část B od ul. Jaroslava Seiferta po konec úseku má délku cca 130 m. V rámci rekonstrukce dojde v části A k vybudování komunikace s vozovkou základní šířky 5,5 m s jednostranně vedeným chodníkem o šířce min. 1,75 m, v části B je navržena obytná zóna. Další součástí komunikace je rekonstrukce stávajících vjezdů a vybudování podélných parkovacích ploch. Součástí stavby je obnova veřejného osvětlení v celé řešené lokalitě a také přeložka stávajícího nadzemního sdělovacího vedení CETIN do země, včetně části ležící mimo ulici Pražská – zasahuje do ulice Hovorčovická.

Related Projects