Libochovice – Studie revitalizace autobusového nádraží

Objednatel
Město Libochovice

Zpracovávaný stupeň
Studie

Popis
Předmětem studie je revitalizace prostoru Libochovického autobusového nádraží spolu s přilehlým parkovištěm. Cílem je návrh plně funkčního uzlu veřejné dopravy, který nabídne kvalitní veřejné prostory pro všechny obyvatel města i jeho návštěvníky. Tento prostor musí být bezbariérově přístupný pro všechny osoby, musí vyhovovat stávajícím i budoucím požadavkům veřejné dopravy a zároveň musí zachovat možnost parkování osobních vozidel. Vše s ohledem na okolí a přirozené vazby v území.

Základním cílem návrhu byla jasná a jednoznačná definice prostoru při snaze o nalezení rovnováhy mezi jednotlivými plochami. Poměr mezi plochou autobusového nádraží a plochou parkoviště zůstává přibližně zachován (i z důvodu možné etapizace výstavby), výrazně se navyšují plochy pro pěší a plochy vegetace na úkor stávajících monotónních betonových ploch, které dosud využívaly autobusy a automobily. Cílem nebylo vytvářet prostor, který by svým charakterem konkuroval prostorům náměstí nebo zámku, ale vytvoření nenápadného, avšak důstojného prostoru pro cestující veřejnou dopravou, kde budou moci komfortně čekat na autobus. Důležitým aspektem návrhu bylo také propojení navazujících ulic – prostor autobusového nádraží tak tvoří spojnici navazujících ploch, nikoliv bariéru jako dosud.
Prostor parkoviště zůstává zachován přibližně ve stávajícím rozsahu, kapacity tohoto parkoviště lze vnímat jako vítanou alternativu k parkování na náměstí 5. května, které bývá při konání kulturních a jiných akcí zahlceno automobily. Z tohoto důvodu zde byla snaha o umístění co nejvyššího počtu stání, která mají využití jak pro dojíždění za prací, tak pro návštěvníky města.

Aktuální stav
Studie byla odevzdána a zpracování dalších stupňů projektové dokumentaci závisí na dalším postupu investora.

Autor vizualizací: Ing. Jan Hrdina, Revizual

Podobné projekty