Litoměřice – Miřejovická stráň

Akce
Miřejovická stráň – Výstavba komunikace, Litoměřice, Pokratice

Investor
Město Litoměřice

HIP
Ing. Milan Tesař

Datum
Projekt 12/2015, realizace 4-7/2017

Realizované činnosti
Projektová dokumentace DSP; inženýring; autorský dozor

Zhotovitel stavby
Smola stavby, s.r.o.

Popis

Předmětem projektu bylo vybudování místních komunikací a vybraných inženýrských sítí k obsluze nově navrhované obytné zóny „Miřejovická stráň“ v severozápadní části města Litoměřice, kterou v 1. fázi tvoří obsluha budoucích 7 rodinných domů. V budoucnu pak bude možné dle požadavků investora obytnou zónu rozšířit. Cílem stavby je zpřístupnit doposud nevyužité území a umožnit podmínky plnohodnotné dopravní obsluhy řešeného lokality.

Related Projects