Litoměřice – Palachova ulice

Akce
Zvýšení bezpečnosti dopravy – Litoměřice, Palachova ulice

HIP
Ing. Milan Tesař

Investor
Město Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice

Datum
Projekt 4/2016. Realizace 2017 – 2018

Rozpočtové náklady

34,6 mil. Kč bez DPH / 41,9 mil. Kč s DPH

Realizované činnosti
projektová dokumentace DSP, DPS, inženýring, autorský dozor

Zhotovitel stavby
Eurovia CS, a.s.

Popis

Předmětem projektu byla kompletní rekonstrukce za účelem modernizace uličního prostoru ulice Palachova v Litoměřicích, včetně navazujícího prostoru ulice Sovova a Křižíkova. Rekonstrukce spočívala v prostorové optimalizaci stávajícího uspořádání hlavního dopravního a přidruženého prostoru s cílem celkového zklidnění dopravy, čímž bylo dosaženo podstatného zvýšení bezpečnosti všech účastníků silničního provozu v dotčené lokalitě, zejména pak pěších. Rozdělení jednotlivých funkčních ploch je navrženo vhodnou kombinací materiálového a prostorového řešení, dochází tak k vytvoření efektu samovysvětlující komunikace. Účelem stavby je dále zvýšit celkovou estetickou a funkční úroveň řešeného prostoru.

Financování

Realizace byla financována z investičních prostředků města Litoměřice a prostředku operačního programu iROP.

Podobné projekty