Litoměřice – přechody

Popis

Předmětem projektu je výstavba a nasvícení přechodů pro chodce a míst pro přecházení za účelem zvýšení bezpečnosti chodců ve čtyřech lokalitách v Litoměřicích. V ulici Alfonse Muchy dojde k vybudování nového přechodu pro chodce, s vysazenou plochou, včetně nasvícení přechodu. V prostoru křižovatky Liškova x Odboje dojde k vybudování tří míst pro přecházení a jednoho přechodu pro chodce včetně nasvícení. V ulici Daliborova dojde k nasvícení stávajícího přechodu a umístění nové lampy veřejného osvětlení. V ulici Mrázova dojde k nasvícení stávajícího přechodu pro chodce.

Aktuální stav

V současnosti je zpracována a projednána DUR, po získání územního souhlasu/územního rozhodnutí bude zpracována DSP, realizaci lze očekávat dle možností investora nejdříve v první polovině roku 2017.

Related Projects