Litoměřice – parkování P+R v bývalém železničním tunelu

Akce
Litoměřice, objekt hromadného parkování u AN – parkovací systém P+R

Objednatel
Město Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice

Datum
Studie 2016, Dopravně-inženýrská studie 2017, DSP 2017

Realizované činnosti
STUDIE, DSP (dopravní řešení, stavební část Parkoviště)

Koordinace, stavební část Tunel
DELTAPLAN spol. s.r.o., Jankovcova 53, 170 00 Praha 7

Spoluautoři
Ing. Jarmila Kubínová (PBŘ), ZI Projekt (ZTI), TechOrg s.r.o. (ZOKT, VZT, koordinace TZB), Sprinkplan s.r.o. (SHZ), AZ Elektroprojekce s.r.o. (silnoproud, elektronické komunikace), Eltodo s.r.o. (přístupový systém, telematika).

Popis
Cílem projektu je výstavba samostatného parkovacího systému P+R v Litoměřicích v prostorách bývalého železničního tunelu formou parkovacích zakladačů a na přilehlém prostranství, jež jsou vzdáleny přibližně 100 m od přestupního uzlu nadregionálního významu. Vybudováním nové dopravní infrastruktury, která zde doposud chybí, dojde k významnému rozšíření parkovací kapacity dopravního terminálu o celkem 173 parkovacích míst. Tato nová parkovací místa budou primárně sloužit pro cestující, kteří přijíždějí do Litoměřic a pokračují dále s využitím prostředků veřejné hromadné dopravy. Současně bude systém P+R sloužit pro cestující, jejichž cílovou destinací je město Litoměřice, kteří budou dále pokračovat pěšky nebo s využitím linek MHD. Součástí komplexního řešení bude rovněž vybudování 20 parkovacích míst pro kola v režimu B+R s možností dobíjení elektrokol.

Aktuální stav
Zpracována a projednána dokumentace pro stavební povolení. Realizace bude záviset na získání možnosti financování mimo běžný rozpočet města.

Related Projects