Louny – Chodníky podél silnice II/246

Akce
Louny – Chodníky podél silnice II/246

HIP
Ing. Milan Tesař

Objednatel
Město Louny, Mírové náměstí 35, 440 23 Louny

Datum
Projekt 3/2017, stavba 2018

Rozpočtové náklady
8,1 mil. Kč bez DPH / 9,8 mil. Kč s DPH

Realizované činnosti
projektová dokumentace DSP, DPS; inženýring; zajištění dotace SFDI

Zhotovitel stavby
Michal Bajušev – STAVKOM

Popis

Předmětem projektu je rekonstrukce stávajících chodníků trasovaných podél silnice II/246, v ul. Slovenského národního povstání v Lounech. Stavba je navržena dle zásad bezbariérového užívání, včetně rekonstrukce autobusových zastávek městské a linkové dopravy Louny, Luna. Součástí stavby bude i kompletní rekonstrukce rozvodu veřejného osvětlení, jejíž součástí bude i výměna stávajících svítidel nasvětlení jednotlivých přechodů pro chodce.

Financování
Investor, město Louny, získalo pro realizaci dotaci ve výši 85 % z uznatelných nákladů, cca 4,5 mil. Kč bez DPH.

Related Projects