Louny – Riegrova

Rozpočtové náklady

6,4 mil. bez DPH / 7,7 mil. s DPH

Financování

Pro stavbu byla získána dotace SFDI pro rok 2015 na 85 % uznatelných nákladů, týkající se zejména vlastního chodníku a nasvětlení přechodů. Zbývající část a neuznatelné náklady dotace ve výši 15 % byla hrazena z rozpočtu města Louny.

Realizace v roce 2015

Popis

Předmětem projektu byla rekonstrukce stávajících chodníků trasovaných podél silnice II/246,
v ul. Riegrova v Lounech dle zásad bezbariérového užívání, včetně rekonstrukce autobusových zastávek Louny, Riegrova. V rámci stavby byla provedena i realizace nového nasvětlení dvojice přechodů v prostoru dotčené komunikace, rekonstrukce vedení veřejného osvětlení a sadové úpravy k rekultivaci zeleně v prostoru řešené ulice.

Related Projects