Lovosice – oprava ul. Karla Maličkého a Krátká

Akce
Lovosice – oprava ulic Karla Maličkého a Krátká

Objednatel

Město Lovosice, Školní 407/2, 410 30 Lovosice

Datum
Prosinec 2016 – červen 2017

Realizované činnosti
DSP, DPS, inženýring

HIP
Ing. Pavel Soukup

Popis

Předmětem projektu je celková rekonstrukce ulic Karla Maličkého a Krátká v městě Lovosice. Dané ulice se nachází západně od průtahu silnice I/30, v blízkosti křížení této silnice se železniční tratí Praha – Děčín. Cílem stavby je zvýšit bezpečnost a uživatelský komfort při užívání prostoru místních komunikací občany města a zároveň zvýšit estetickou hodnotu celého prostoru komunikace. Dochází zde k celkové opravě těchto ulic tak, aby byla v rovnováze jejich pobytová i dopravní funkce. Nově jsou tedy doplněny chybějící části chodníků, místa pro přecházení pro zajištění příčných vazeb a pro zvýšení kvality dopravy v klidu jsou jednoznačně vymezeny plochy pro parkování, přičemž celkový počet stání je navýšen. V projektu jsou rovněž řešeny sadové úpravy a návrh nového veřejného osvětlení v dotčeném území.

V ulici Karla Maličkého je řešena celá její západní větev, tj. od č.p. 16 až po kostel Husova sboru (východní větev mezi č.p. 3-13 není řešena). Je zde navrženo částečné zjednosměrnění a zrušení části stávající slepé větve chodníku (je zcela nahrazena chodníkem na druhé straně ulice), díky tomu je zde nově navrženo šikmé parkování namísto podélného. Součástí je oprava celé vozovky, stávajících chodníků a jsou zde dvě nová místa pro přecházení.

Ulice Krátká je řešena v úseku od železniční trati po budovu bývalého kina (č.p. 6). Oproti současnému stavu zde také dochází ke změně parkování (z podélného na šikmé) u budovy střední odborné školy, k rozšíření parkovacího zálivu naproti i k vymezení dalších ploch pro parkování. Zároveň jsou opraveny a doplněny chybějící části chodníků a místa pro přecházení, aby byly zajištěny přirozené pěší vazby v území.

V oblasti je nově navrženo zavedení oblasti Zóna 30.

Aktuální stav
Projektová dokumentace byla dokončena a je vydáno stavební povolení.

Related Projects