Lovosice – Zkapacitnění parkovacích ploch

Akce
Lovosice – Studie proveditelnosti zkapacitnění parkovacích ploch

Objednatel
Město Lovosice, Školní 407/2, 410 30 Lovosice

Datum
Listopad 2016

Realizované činnosti
Studie

HIP
Ing. Pavel Soukup

Popis
Předmětem studie byl průzkum možnosti zvýšení nabídky parkovacích stání ve městě Lovosice. Pro tento účel bylo objednavatelem určeno 12 lokalit po celém městě. Jednalo se především o plochy v rámci hlavního dopravního prostoru, výjimečně se o samostatná parkoviště (ul. Zámecká a Osvoboditelů). Účelem studie byl návrh možnosti úprav veřejného prostoru v daných lokalitách, aby došlo k navýšení kapacity a ke zvýšení komfortu parkování.

Cílem navrhovaného stavu bylo zkvalitnění a zvýšení nabídky parkovacích stání, dále pak zvýšení bezpečnosti provozu (návrh míst pro přecházení, přechodů pro chodce, vysazených křižovatkových ploch), navržení rekonstrukce vozovky a její odvodnění. Součástí návrhu bylo zhodnocení a případné doplnění stávajícího veřejného osvětlení.

Řešeny byly následující lokality:

 • Zámecká
 • Tovární
 • Wolkerova – směrem k nádraží
 • Žižkova
 • Resslova
 • Karla Maličkého a Krátká
 • Terezínská
 • Osvoboditelů
 • října
 • Wolkerova a Lovošská
 • Dlouhá
 • Třebenická

Aktuální stav
Studie byla odevzdána objednateli, pro navržené úpravy v jednotlivých lokalitách budou zpracovány další stupně projektové dokumentace dle možností investora, následně budou probíhat realizace stavebních úpravy. V současnosti zpracováváme projektovou dokumentaci pro stavební povolení pro lokality Karla Maličkého a Krátká.

Related Projects