Mnichovo Hradiště – Přestupní terminál

Akce
Mnichovo Hradiště – Přestupní terminál veřejné dopravy
Mnichovo Hradiště – Rekonstrukce chodníků ve Švermově ulici

Objednatel
Investor:
Město Mnichovo Hradiště, Masarykovo náměstí 1, 295 21 Mnichovo Hradiště
Architekt:
re:architekti studio s.r.o., Milady Horákové 481/24, 170 00 Praha 7
Generální projektant:
Deltaplan s.r.o., Jankovcova 1522/53, 170 00 Praha 7

Hlavní inženýr projektu
Ing. arch. Jiří Puchinger (Přestupní terminál, Deltaplan s.r.o.),
Ing. Vít Ondráček (Rekonstrukce chodníků).

Datum
Projekt 9/2017, realizace 3-9/2019.

Rozpočtové náklady
Přestupní terminál veřejné dopravy 28 mil. Kč bez DPH
Rekonstrukce chodníků ve Švermově ulici v Mnichově Hradišti 8 mil. Kč bez DPH

Realizované činnosti
Přestupní terminál veřejné dopravy Mnichovo Hradiště: Dopravní část SO 101 projektové dokumentace DUR, DSP, DPS.
Rekonstrukce chodníků ve Švermově ulici v Mnichově Hradišti: kompletní projektová dokumentace DUR, DSP, DPS; inženýring; autorský dozor.

Zhotovitel stavby
Přestupní terminál veřejné dopravy Mnichovo Hradiště: Metrostav.
Rekonstrukce chodníků ve Švermově ulici v Mnichově Hradišti: SAM Česká Lípa.

Popis
Předmětem projektu byla kompletní rekonstrukce přednádražního prostoru před železniční stanicí Mnichovo Hradiště a přilehlé ulice Dvořákova. Prostor přednádraží byl kompletně změněn. Stávající dlážděná plocha, ve které byla realizována jak doprava v klidu, tak pohyb chodců, autobusů a nákladních vozidel, byla nahrazena různými vyhrazenými plochami. Vznikly tak nové chodníkové plochy a nástupní hrany autobusových zastávek. Prostor pro pohyb autobusů byl nově přesně vymezen a doprava v klidu byla odsunuta do ulice Dvořákova. Současně spolu s přednádražím byla upravována i přiléhající zeleň. Cílem stavby bylo zvýšit bezpečnost všech uživatelů v místě přestupního terminálu. Ulice Dvořákova byla zrekonstruována včetně napojení do ulic Žižkova a Smetanova – v obou těchto ulicích došlo k výstavbě zvýšeného prahu.

Rozsah dokumentace
SO 101 – Přestupní terminál + úprava ul. Dvořákova (zpracovatel Projekce dopravní Filip)
SO 301 – Odvodnění ploch terminálu a ul. Dvořákova
SO 401 – Veřejné osvětlení ploch terminálu a ul. Dvořákova
SO 402 – Informační systém terminálu
SO 701 – Oplocení, mobiliář terminálu
SO 801 – Vegetační úpravy

Rekonstrukce také částečně zasáhla do ul. Jana Švermy, kde na navázal další námi zpracovaný projekt – rekonstrukce chodníků. Rekonstruované chodníkové plochy vytváří společně se stávajícími chodníky ucelené bezbariérové trasy propojující centrum města, polikliniku, banku, základní školu, městské kino a nový přestupní terminál. Stavbou byla rekonstrukce stávajících chodníkových ploch, odstranění kamenné dlažby z jízdního pruhu místní sběrné komunikace a její přesunutí do míst, kde v současném stavu parkují vozidla. Dále došlo ke zkrácení přechodů pro chodce, v místech kde to bylo možné došlo ke zvětšení poloměru nároží křižovatky. V ulici Šlikově došlo k výstavbě středního dělícího ostrůvku s ochrannou funkcí pro přechod pro chodce.

Rozsah dokumentace
SO 101 – Rekonstrukce zpevněných ploch
SO 401 – Veřejné osvětlení
SO 402 – Uložení sdělovacího kabelu

Related Projects