Velký Osek – Dukelských hrdinů

Rozpočtové náklady

12,63 mil. bez DPH / 15,28 mil. s DPH

Financování

Pro stavbu byla získána dotace z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy pro rok 2015 na 85 % uznatelných nákladů, týkající se zejména plné rekonstrukce dešťové kanalizace a vozovky vč. odstavných pruhů podél vozovky. Zbývající část a neuznatelné náklady dotaze ve výši 15 % byla hrazena z rozpočtu obce Velký Osek.

Realizace v roce 2015

Popis

Předmětem projektu byla kompletní rekonstrukce uličního prostoru ulice Dukelských hrdinů ve Velkém Oseku v celé délce. Rekonstrukce spočívala v prostorové optimalizaci stávajícího uspořádání hlavního dopravního a přidruženého prostoru s cílem celkového zklidnění dopravy. Tímto krokem bylo dosaženo rovnoprávného postavení motorové dopravy a pěších v prostoru místní komunikace, čímž došloi k zvýšení bezpečnosti pohybu všech účastníků silničního provozu. V rámci stavby rekonstrukce došlo ke sjednocení šířky vozovky, rekonstrukci a doplnění chodníků a ke zřízení jednostranného parkovacího pruhu. Součástí stavby byla i oprava stávající dešťové kanalizace a výstavba veřejného osvětlení.

Related Projects