Velký Osek – Měsíční

Rozpočtové náklady

5,84 mil bez DPH / 7,07 mil. s DPH

Financování

Pro stavbu byla získána dotace z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy pro rok 2015 na 85 % uznatelných nákladů, týkající se výstavby vlastní vozovky. Zbývající část a neuznatelné náklady dotace ve výši 15 % byla hrazena z rozpočtu obce Velký Osek.

Realizace v roce 2015

Popis

Předmětem projektu byla kompletní výstavba uličního prostoru ulice Měsíční v úseku od ulice Revoluční po ulici vedoucí k náměstí Petra Bezruče a výstavba ulic Komenského a Tyršova v úseku od ulice Měsíční k ulici Sluneční. V ulici Sluneční byly vybudovány zvýšené plochy křižovatek. Realizace v dané lokalitě spočívala v prostorové optimalizaci stávajícího uspořádání dopravního a pobytového prostoru, aby mohla sloužit pro celkovou obsluhu obytného souboru a provozoven místních podnikatelů. Cílem stavby bylo také zvýšit celkovou estetickou a funkční úroveň řešeného území.

Related Projects