Praha 7 – Nová radnice (zpevněné plochy)

Akce
Nová radnice pro Prahu 7 (Stavební objekt 320 – Úprava zpevněných ploch)

Objednatel:
Stavebník: Městká část Praha 7, Nábřeží kapitána Jaroše 1000/7, 170 00 Praha 7
Architektonický návrch: Atelier Bod Architekti s.r.o., Osadní 799/26, 170 00 Praha 7
Generální projektant: Deltaplan s.r.o., Jankovcova 53, 170 00 Praha 7

Datum
Září 2016 – duben 2017

Realizované činnosti
DSP, DPS

Projektant dopravní části
Ing. Pavel Soukup

Popis

Předmětem stavebního objektu je oprava stávající zpevněné plochy na dvoře nové radnice. V současnosti se na ploše dvora nachází zpevněná plocha z betonové dlažby, navržená k parkování vozidel. Jsou zde vyznačena parkovací stání (z toho jedno tzv. invalidní). Plocha je odvodněna do dvorní vpusti. V rámci úprav je navržena oprava stávajícího povrchu, odvodnění a vyznačení parkovacích stání.

Aktuální stav
Celý projekt reskonstrukce radnice má vydané stavební povolení, stavební úpravy by měly být zahájeny na podzim 2017.

Podobné projekty