Praha 7 – Nová radnice (zpevněné plochy)

Akce
Nová radnice pro Prahu 7 (SO320 – Úprava zpevněných ploch)

Objednatel
Stavebník: Městská část Praha 7, Nábřeží kapitána Jaroše 1000/7, 170 00 Praha 7
Architektonický návrh: Atelier Bod Architekti s.r.o., Osadní 799/26, 170 00 Praha 7
Generální projektant: Deltaplan s.r.o., Jankovcova 53, 170 00 Praha 7

Datum
Září 2016 – duben 2017 (projektová dokumentace), listopadu 2017 – leden 2020 (realizace stavby)

Realizované činnosti
DSP, DPS

Projektant dopravní části
Ing. Pavel Soukup

Popis

Předmětem stavebního objektu byla oprava stávající zpevněné plochy na dvoře nové radnice. V rámci úprav byla navržena oprava stávajícího povrchu a odvodnění v koordinaci s dalšími stavebními objekty v prostoru, zejména sadovými úpravami. Nově bylo parkoviště navženo z vegetační dlažby, plochy častěji užívané pěšími z běžné dlažby. Díky řešení v jedné úrovni není využití dvora radnice limitováno pouze parkováním, ale lze jej užít i pro jiné účely.

Related Projects