Praha Holešovice – AT HOME Dopravní řešení

Objednatel
Pavel Hnilička Architekti, s.r.o.

Zpracovávaný stupeň
STUDIE, DSP

Popis
Předmětem celého projektu je novostavba objektu AT HOME v Praze 7, na místě křižovatky ulic Partyzánská a Na Zátorách. Jedná se o novostavbu objektu hotelového typu s jedním podzemním a osmi nadzemními patry. V podzemních podlažích bude situováno zázemí objektu a parkovací plochy, v nadzemních podlažích prostory pro ubytování.

Na tomto projektu jsme zpracovali dílčí část veřejných komunikací, chodníků a zpevněných ploch podél navrhované budovy v ulicích Na Zátorách a Partyzánská. Tato část zahrnuje chodníkové plochy podél budovy (v délce cca 170 m), vjezd do hromadných garáží a parkovací záliv v ulici Na Zátorách pro krátkodobé zastavení osobních automobilů a pro zastavení zásobování, svozu TKO a autobusů obsluhujících hotel. Součástí stavebního objektu je i vymezení ploch určených pro zeleň a stromy. Navržené zpevněné plochy respektují stávající šířkové uspořádání vozovek a vyplňují prostor mezi novou budovou hotelu a stávající vozovkou.

Druhou zpracovávanou částí je dopravní řešení hromadných garáží v suterénu budovy. Garáže jsou navrženy jako přístupné neveřejně s jedním vjezdem/výjezdem do ulice Partyzánská. Přímo z garáží je umožněn přístup do ostatních podlaží objektu. Celkem je v podzemních garážích navrženo 71 parkovacích stání pro osobní automobily. Z tohoto počtu jsou celkem čtyři stání vyhrazena pro vozidla přepravující osobu těžce zdravotně postiženou. Jedno další stání je určeno pro zastavení vozidel zásobování.

Aktuální stav
Projekt má vydáno stavební povolení, další postup závisí na investorovi.

Autor vizualizací: Pavel Hnilička Architekti, s.r.o.

Podobné projekty