Praha Holešovice – Student House (dopravní řešení)

Akce
Student House Holešovice (SO001 – část Dopravní značení suterénů, SO201 – Veřejné komunikace a zpevněné plochy)

Objednatel
Developer: Karlín Group, Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8-Karlín
Architektonický návrh: Pavel Hnilička Architekti s.r.o., Osadní 799/26, 170 00 Praha 7
Generální projektant: Deltaplan s.r.o., Jankovcova 938/18a, 170 00 Praha 7

Zpracovávané stupně
STUDIE, DSP, DVZ, DPS, RDS

Datum
Září 2015 (DSP) až září 2020 (kolaudace objektu)

Popis
Předmětem celého projektu byla novostavba objektu Student House v Praze 7, na místě křižovatky ulic Partyzánská a Na Zátorách. Jednalo se o novostavbu objektu hotelového typu s jedním podzemním a osmi nadzemními patry. V podzemních podlažích je situováno zázemí objektu a parkovací plochy, v nadzemních podlažích prostory pro ubytování.

Na tomto projektu jsme zpracovali dílčí část veřejných komunikací, chodníků a zpevněných ploch podél navrhované budovy v ulicích Na Zátorách a Partyzánská. Tato část zahrnovala chodníkové plochy podél budovy (v délce cca 170 m), vjezd do hromadných garáží a parkovací záliv v ulici Na Zátorách pro krátkodobé zastavení osobních automobilů a pro zastavení zásobování. Součástí stavebního objektu bylo i vymezení ploch určených pro zeleň a stromy včetně koordinace s dalšími stavebními objekty v prostoru ulic.

Druhou zpracovávanou částí bylo dopravní řešení hromadných garáží v suterénu budovy. Garáže byly navrženy jako přístupné neveřejně s jedním vjezdem/výjezdem do ulice Partyzánská. Celkem bylo v podzemních garážích navrženo 71 parkovacích stání pro osobní automobily.

Related Projects