Letiště Václava Havla Praha – prostor před terminály

Objednatel
ČESKÝ AEROHOLDING, a.s. ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy

Popis
Na podzim roku 2015 jsme byli vyzváni atelierem RALA (pod vedením Ing. Arch. Radka Lampy) ke spolupráci na řešení studie předprostoru letiště Václava Havla v Praze. V rámci autorského týmu jsme se účastnili veřejné dvoukolové urbanisticko-dopravní soutěž na ideové řešení veřejného prostoru před Terminály 1 a 2 Letiště Václava Havla Praha, kterou vyhládil ČESKÝ AEROHOLDING, a.s. ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy.

Cílem bylo zkvalitnění veřejného prostoru před Terminály 1 a 2, a to zejména zpřehlednění a reorganizace dopravních toků v návaznosti na plánovanou železniční stanici, nový systém parkování, vytvoření reprezentativních pobytových prostranství, kultivace vegetačních úprav a reklamních ploch. Zároveň je požadována vize urbanistického řešení s pevně zakotvenou dopravou pro výhledový stav na rok 2030.

V této soutěži se autorský tým, jehož jsme byli součástí, umístil na prvním místě.

Více informací na http://www.iprpraha.cz/letiste

Related Projects