Praha Velká Chuchle – Na Cihelně

Akce
Stavba Č. 4506 TV Velká Chuchle, etapa 0014 Na Cihelně

Objednatel
Magistrát hlavního města Prahy, Odbor technické vybavenosti

Hlavní inženýr projektu
Ing. Pavel Soukup

Termín
Studie 2016, ÚR 2018-2019, SP 2020, DPS(DVZ) 2020, AD 2021-2022, ZSPD 2022

Rozpočtové náklady
6,5 mil. Kč bez DPH

Realizované činnosti
STUDIE, DUR, DSP, DPS (DVZ), AD, ZSPD

Spoluautoři
Eltodo a.s. (SO 401 veřejné osvětlení), MR Projekt (SO 301 vsak)

Popis
Předmětem dokumentace je rekonstrukce části ulice Na Cihelně v délce cca 180 m, nacházející se v městské části Praha – Velká Chuchle, v její okrajové části. Jedná se o část ulice od křižovatky s ulicí Dolomitová směrem na JZ. Součástí řešeného území jsou vjezdy k sousedním nemovitostem a přilehlé okolí stávající komunikace, kde dojde k vybudování chodníku a vsakovacího zařízení.
Cílem navrhovaného stavu je zvýšení bezpečnosti provozu (návrh oddělených chodníkových ploch, nového VO), rekonstrukce stávající vozovky a vjezdů na hraně životnosti, zajištění odvodnění komunikace a celkové zvýšení kvality veřejného prostoru.

Rozsah dokumentace

  • Objekty pozemních komunikací
    • SO101 – Komunikace a zpevněné plochy
  • Vodohospodářské objekty
    • SO301 – Vsakovací zařízení
  • Elektro a sdělovací objekty
    • SO401 – Veřejné osvětlení

Aktuální stav
Realizace stavby probíhala od podzimu 2021 do jara 2022, s ohledem na vyvolané změny v průběhu stavby následovalo povolení změny stavby před dokončením, kolaudace září 2022.

Related Projects