Praha Velká Chuchle – Na Cihelně

Objednatel
Magistrát hlavního města Prahy, Odbor technické vybavenosti

Zpracovávaný stupeň
Studie proveditelnosti

Popis
Předmětem studie byla rekonstrukce části ulice Na Cihelně v délce cca 180 m, nacházející se v městské části Praha – Velká Chuchle, v její okrajové části. Jedná se o část ulice od křižovatky s ulicí Dolomitová. Účelem studie bylo navrhnout variantní možnosti rekonstrukce uličního prostoru v daném úseku při zohlednění požadavků všech účastníků provozu, součástí je i návrh veřejného osvětlení. Cílem navrhovaného stavu je zvýšení bezpečnosti provozu (návrh oddělených chodníkových ploch, nového VO), rekonstrukce stávající vozovky na hraně životnosti, zajištění odvodnění komunikace a celkové zvýšení kvality veřejného prostoru.

Aktuální stav
Studie byla odevzdána a zpracování dalších stupňů projektové dokumentaci závisí na dalším postupu investora.

Autor vizualizací: Ing. Jan Hrdina, Revizual

Related Projects