Praha – Vítězné náměstí

Zadavatel
Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy

Popis
Jako členové vítězného týmu vedeného architektonickou kanceláří Pavel Hnilička architekti jsme se podíleli na návrhu dopravního řešení Vítězného náměstí, v rámci architektonické soutěže pro Hlavní město Prahu. Následně jsme se podíleli na dopracování koncepční studie Vítězného náměstí.

Vítězné náměstí je z pohledu dopravy významným uzlem, který spojuje čtyři celoměstsky významné komunikace,prochází jím významné tramvajové tratě, několik cyklotras, je zde situována stanice metra a terminál autobusové dopravy. S ohledem na polohu v širším městském centru a uprostřed Dejvic a Bubenče je Vítězné náměstí bezesporu také významným veřejným prostorem, sloužícím jako přirozené centrum pro širší spádovou oblast. Vítězné náměstí je tedy dnes místem tranzitním, pro řadu cestujících místem přestupním a v omezené míře místem cílovým, pobytovým. Z dopravního pohledu je tedy cílem zklidnění dopravy, uvedení jednotlivých funkcí do rovnováhy, zatraktivnění oblasti jako veřejného prostoru.

Předmětem naší práce bylo tedy řešení uspořádání samotné okružní křižovatky, organizace a režimy jednotlivých druhů dopravy na všech řešených plochách, provoz hromadné dopravy (úpravy tramvajové trati, rozmístění zastávek autobusové dopravy), cyklistické dopravy, způsobe obsluhy a zásobování přilehlých nemovitostí, dopravy v klidu. Řešený prostor mimo samotné Vítězné náměstí zasahuje i do navazujících ulic, všechny ulice jsou navrženy jako dvoupruhové s integrovanou cyklistickou dopravou. Ve větším rozsahu se návrh zabýval ulicemi Československé armády a Šolínova.

Autor vizualizací: Pavel Hnilička architekti

Více informací na webu IPR Praha

Related Projects