Roudnice n/L – ulice Stadická

Akce
Rekonstrukce ul. Stadická

Investor
Město Roudnice nad Labem, Karlovo náměstí 21, 413 01  Roudnice nad Labem

Hlavní inženýr projektu
Ing. Vít Ondráček

Termín
Dokumentace 2017-2018, povolení stavby 2019, realizace 2020.

Realizované činnosti
Dokumentace DUSP, DPS, inženýrská činnost, ZSPD, AD.

Spoluautoři
M2 Krajinářská architektura (SO 801 Krajinářské úpravy)
ŠINFELT s.r.o. (SO 401 Veřejné osvětlení)

Popis
Rekonstrukce ulice Stadická v Roudnici nad Labem je název pro realizovanou stavbu v roce 2020, jejíž rozsah daleko přesahoval ul. Stadickou. V rámci jedné stavby došlo k rekonstrukci ulic Budovatelů, Stadická a Školní, se zásahem do ulic Neklanova a Libušina.

Rozsah rekonstrukce:

 • Kompletní rekonstrukce vozovek, parkovacích ploch a chodníků a tím vytvoření ucelené bezbariérové trasy v celém řešeném území.
 • Doplnění cyklistických prvků v celém řešeném území:
  • cykloobousměrka,
  • ostrůvky oddělující cyklisty v křižovatkách.
 • Zprůjezdnění lokality:
  • návrh parkoviště v blízkosti nemocnice,
  • opětovné zobousměrnění ulice Školní a s tím spojené vyparkování vozidel z jízdních pruhů do nových parkovacích stání,
  • velké množství nových parkovacích stání v blízkosti škol a návrh K+R stání.
 • Zeleň jako součástí uličního prostoru
  • zelené plochy a výsadba zakomponována přímo do uličního prostoru, namísto využití okrajových ploch,
  • odvodnění do uličních vpustí až jako záložní řešení pro přívalové deště,
  • běžný déšť zachytí z velké části navržené dešťové zahrady, extenzivní záhony, nebo parkovací stání tvořená propustným krytem.
 • Dostatek místa pro tranzitní provoz:
  • vymezení ploch pro parkování a doplnění chodníků.
 • Bezpečnost i v noci:
  • nasvětlení kompletních uličních prostorů.
 • Mobiliář:
  • vhodně doplněný mobiliář sloužící jak pro ochranu vysazených stromů, ale také pro odpočinek uživatelů.

Rozsah dokumentace

 • Objekty pozemních komunikací
  • SO101 – Zpevněné plochy
 • Elektro a sdělovací objekty
  • SO401 – Veřejné osvětlení
 • Objekty pozemních staveb
  • SO701 – Oplocení
 • Objekty úpravy území
  • SO801 – Krajinářské úpravy

Related Projects