Štětí – Plochy okolo kina

Akce
Štětí – Oprava ploch u kina

Objednatel
Město Štětí

Datum
Květen 2017 – červenec 2017 (projektová dokumentace)

Realizované činnosti
Studie, DUR, DSP, DPS, inženýring, AD, TDI

Hlavní inženýr projektu
Ing. Pavel Soukup

Spolutvůrci
Akad. arch. Jakub Cajthaml (architektonický návrh zpevněných ploch)
MRprojekt s.r.o. (SO 301)
Šinfelt s.r.o. (SO 401)
D-plus projektová a inženýrská, a.s. (SO 701)

Popis

Předmětem projektu je celková rekonstrukce zpevněných ploch okolo budovy kina ve městě Štětí. Je zde navržena celková oprava plochy před vstupem do kina dle návrhu akad. arch. Jakuba Cajthamla, oprava okolních chodníků a chodníků napojujících se na plochy pro pěší v blízkém okolí. Cílem stavby je zvýšit bezpečnost a uživatelský komfort při užívání veřejných prostor v okolí kina a zároveň zvýšit estetickou hodnotu celého veřejného prostoru. Součástí je doplnění mobiliáře v dotčených prostorech. Dochází zde k celkové opravě prostor, aby byla posílena jejich pobytová funkce. Z hlediska dopravní funkce dochází k vymezení několika parkovacích stání pro obsluhu kina a zároveň ke zřízení pěší zóny na plochách okolo kina (s povoleným vjezdem cyklistů a dopravní obsluhy). Předmětem projektu byla také fontána v prostoru před kinem, vodovodní, kanalizační a elektro přípojky spolu s novými lampami veřejného osvětlení.

Rozsah dokumentace

 • Objekty pozemních komunikací
  • SO101 – Komunikace a zpevněné plochy
 • Vodohospodářské objekty
  • SO301 – Kanalizační a vodovodní přípojky
 • Elektro a sdělovací objekty
  • SO401 – Veřejné osvětlení a elektro přípojky
 • Objekty pozemních staveb
  • SO701 – Fontána

Related Projects