Štětí – oprava ul. Komenského

Akce
Štětí – oprava ul. Komenského I. a II. etapa

HIP
Ing. Vít Duda (I. etapa), Ing. Pavel Soukup (II. etapa)

Investor
Město Štětí, Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí

Datum
Projekt 6/2015 (I. etapa) a 6/2016 (II. etapa). Realizace 8/2016

Rozpočtové náklady
Etapa I: 2,4 mil. Kč bez DPH
Etapa II: 2,2 mil. Kč bez DPH

Realizované činnosti
DSP, inženýring, TDI

Zhotovitel stavby
Stavební firma Neumann s.r.o.

Popis
Předmětem projektu byla rekonstrukce celého uličního prostoru (vozovky a přilehlých chodníků) v ul. Komenského. Projekt byl rozdělen do dvou etap – v I. etapě byla řešena cca 130 m dlouhá část, která je na východní straně napojena na ulici 9. května a na západní straně na ulici Dlouhá. Ve II. etapě byl řešen úsek délky cca 170 m, který byl na západě ohraničen ul. 9. května, na východě ul. Palackého. Byla navržena celková rekonstrukce (tj. všech konstrukčních vrstev) v celé šíři uličního prostoru. Šířku uspořádání zůstalo zachováno, došlo zde pouze k osazení nových obrub, nová vozovka je z asfaltobetonu a chodníkové plochy z betonové dlažby.

Rekonstrukcí se zvýšil komfort užívání místní komunikace Komenského. Komunikace pro pěší
navazují na stávající přilehlé chodníkové plochy, které zajišťují bezproblémový pohyb pěších ve městě
Štětí. Výstavbou chodníku se zajistilo bezpečné a komfortní vedení pěších podél místní komunikace
Komenského.

Při stavbě se realizovaly obě etapy zároveň, realizace přímo navazovala na rekonstrukci rozvodného tepelného zařízení v téže ulici, zároveň proběhla i výměna veřejného osvětlení.

Podobné projekty