Straškov – bezbariérový chodník

Rozpočtové náklady

4,3 mil. bez DPH / 5,2 mil. s DPH

Financování

Pro obě části byla získána dotace SFDI pro rok 2014 a 2015 na 85 % uznatelných nákladů. Zbývající část a neuznatelné náklady dotace ve výši 15 % byla hrazena z rozpočtu obce Straškov.

Realizace ve dvou etapách v r. 2014 a 2015

Popis

Jedná se o stavbu, která umožní chodcům bezpečný pohyb v centrální části obce. Oproti původnímu stavu, kdy chodci na autobusové zastávky přicházeli po frekventované silnici II. tř., mohou dle navrhovaného stavu využít bezbariérových ploch výhradně určených pro pěší. Stejně tak přecházení přes komunikaci u obecního úřadu řeší kvalitní přechod pro chodce. Stavbou je takřka 270 metrů dlouhý úsek, ve kterém se nacházejí dvě autobusové zastávky v zálivu a jeden přechod pro chodce. Stavba navazuje v prostoru křižovatky na plochy pro pěší budované v minulých letech. Úprava křižovatky tak umožní bezpečný přístup chodců až k obecnímu úřadu, místnímu obchodu, poště, nebo k autobusové zastávce.

Related Projects