Tuchlovice – cyklostezka

Rozpočtové náklady

Část 1: 1,3 mil. bez DPH /1,6 mil. s DPH

Část 2: 5,2 mil. bez DPH /6,3 mil. s DPH

Cyklotrasa: 39 tis. bez DPH /47 tis. s DPH

Mosty: 22,8 mil. bez DPH /27,5 mil. s DPH

Financování

Na všechny části byla získána dotace SFDI pro rok 2014 na 85 % uznatelných nákladů. Zbývající část ve výši 15 % neuznatelných nákladů byla hrazena z rozpočtu obce Tuchlovice.

Realizace v r. 2014

Popis

Jedná se o stavbu cyklostezky na zachovalé stavbě kolejového svršku vlečky z obce Srby do dolu v obci Tuchlovice. Stezka navazuje na již vybudovanou část cyklostezky „Z Tuchlovic na nádraží“ za zrekonstruovaným mostem přes silnici III. tř. č. 2382. Konec cyklostezky je navržen po projetí po stávající cestě vedoucí solární elektrárnou. Celková délka cyklostezky je navržena na 2,493 Km. Vybudováním cyklostezky dojde k propojení několika dalších cyklostezek a cyklotras v rozsahu propojení obcí Lány – Tuchlovice – Srby. Celková délka souvislé cyklotrasy je více jak 10,2 Km. Cyklostezka je budována pro umožnění dojíždění za prací na jízdním kole. Umožňuje dopravu do práce nejen sportovně zdatným cyklistům, ale zároveň zvyšuje možnosti mobility osobám se sníženou schopností pohybu a osobám sociálně slabším. V místě napojení na autobusovou linku je navrženo 10 uzamykatelných boxů pro jízdní kola. Dalších 10 uzamykatelných boxů je navrženo u místního průmyslového areálu. Oba přístřešky s boxy jsou opatřeny kamerovým systémem. Kryt cyklostezky je navržen totožný s navazující zrealizovanou částí cyklostezky „Z Tuchlovic na nádraží“ Spolu s touto cyklostezkou budou vytvářet ucelený úsek se stejným asfaltovým krytem. Pro stavbu je jako konstrukční vrstvy využíváno recyklovaného asfaltového materiálu, který je navržen takřka v celé délce cyklostezky.

Related Projects