Tuchlovice – cyklostezka

Rozpočtové náklady

Část 1: 1,3 mil. bez DPH /1,6 mil. s DPH

Část 2: 5,2 mil. bez DPH /6,3 mil. s DPH

Cyklotrasa: 39 tis. bez DPH /47 tis. s DPH

Mosty: 22,8 mil. bez DPH /27,5 mil. s DPH

Financování

Na všechny části byla získána dotace SFDI pro rok 2014 na 85 % uznatelných nákladů. Zbývající část ve výši 15 % neuznatelných nákladů byla hrazena z rozpočtu obce Tuchlovice.

Realizace proběhla v roce 2014

Popis

Jednalo se o stavbu cyklostezky na tělese bývalé vlečky z místní části Srby do dolu v obci Tuchlovice. Stezka navazuje na již vybudovanou část cyklostezky „Z Tuchlovic na nádraží“ za zrekonstruovaným mostem přes silnici III/2382. Konec cyklostezky byl navržen po projetí po stávající cestě vedoucí solární elektrárnou. Celková délka cyklostezky byla navržena 2,493 km. Vybudováním cyklostezky došlo k propojení několika dalších cyklostezek a cyklotras v rozsahu propojení obcí Lány – Tuchlovice – Srby. Celková délka souvislé cyklotrasy se zvětšila na více jak 10,2 km. Cyklostezka bylo budována pro umožnění dojíždění za prací na jízdním kole. Umožňila dopravu do práce nejen sportovně zdatným cyklistům, ale zároveň zvýšila možnosti mobility osobám se sníženou schopností pohybu a osobám sociálně slabším. V místě napojení na autobusovou linku bylo realizováno 10 uzamykatelných boxů pro jízdní kola, dalších 10 uzamykatelných boxů bylo navrženo u místního průmyslového areálu. Oba přístřešky s boxy byly opatřeny kamerovým systémem. Kryt cyklostezky byl navržen asfaltový, shodně jako na navazující realizované části cyklostezky „Z Tuchlovic na nádraží“. Pro stavbu bylo jako konstrukční vrstvy využíváno recyklovaného asfaltového materiálu.

Related Projects