Tuchlovice – oprava povrchu

Rozpočtové náklady

Chodníky 4,2 mil. bez DPH / 5,1 mil. s DPH

Vozovky 12,5 mil. bez DPH /15,1 mil. s DPH

Financování

Uznatelná část realizována v roce 2015 z dotačního titulu ROP. Zbývající část poté financována z rozpočtu obce Tuchlovice.

Popis

Předmětem projektu je rekonstrukce uličního prostoru vybraných místních komunikací v obci Tuchlovice. Původní komunikace byly v předcházejícím stavu mnohdy značně zdeformované lokálními propady. Přilehlé chodníkové plochy nebyly na mnoha místech bezpečně schůdné. Tato projektová dokumentace řešila kompletní rekonstrukci prostoru místní komunikace – vozovek místních komunikací spolu s přidruženým prostorem, ve kterém se nacházely chodníkové plochy nebo zeleň. Na několika místech došlo k propojení stávajících chodníkových ploch novými. Projekt byl rozdělen na 2 samostatně řešené části. První částí byla rekonstrukce vozovek – SO 1, která je navržena tak, že může být vystavěna samostatně bez navazujícího SO 2 – rekonstrukce a výstavby chodníkových ploch a samostatných sjezdů. SO 2 však může být realizován současně, nebo až po rekonstrukci vozovek MK.

Related Projects