Tuchlovice – místní komunikace

Akce
Oprava místních komunikací Tuchlovice a Srby – část I. místní komunikace Srby
Oprava místních komunikací Tuchlovice a Srby – část II. místní komunikace Tuchlovice Západ
Oprava místních komunikací Tuchlovice a Srby – část III. místní komunikace Tuchlovice Jih a Jihovýchod

HIP
Ing. Vít Ondráček

Objednatel
Obec Tuchlovice

Datum
Projekt 2018-2019

Realizované činnosti
Dokumentace DUR, DSP, DPS; inženýring

Popis

Projekt řeší opravy, popřípadě novou dopravní infrastrukturu k rozvojovým oblastem obce Tuchlovice. Jedná se o 4 ucelené lokality, rozdělené do 3 projektů. Projekt řeší jak opravu poruch, tak i nevyhovující stav v oblasti chybějících zpevněných ploch.

Aktuální stav

Projednáváme koncepci návrhu se zástupci investora a popřípadě občany. Zjišťujeme další požadavky na návrh a stejně tak analyzujeme nutnost rekonstrukce navazujících objektů, jako je veřejné osvětlení, či dešťová kanalizace. Řešíme soulad návrhu s plánovanými potřebami územního plánu a aktuálních potřeb obyvatel řešených lokalit.

Podobné projekty