Uhříněves – Revitalizace okolí nádraží

Zadavatel
Městská část Praha 22

Popis
Jako členové vítězného týmu vedeného architektonickou kanceláří Pavel Hnilička Architects+Planners jsme se podíleli na návrhu dopravního řešení. Předmětem této soutěže byo zpracování urbanisticko – architektonického návrhu na území kolem vlakového nádraží v Uhříněvsi a stanovení způsobu začlenění území do stávajícího živelně se rozrůstajícího organismu městské části s cílem vytvořit novou vstupní bránu. Tyto nové reprezentativní veřejné prostory by měly kompletně zabezpečit nejen potřebné urbanistické propojení nesourodých městských struktur, ale také vyřešit dopravní vztahy v území včetně detailních potřeb obyvatel samotných.

Z dopravního pohledu je přednádražní prostor řešen s ohledem na přehlednost dopravních pohybů. Z pohledu návrhu jsme si rozdělili řešené území na dvě části – rezidenční a veřejnou. Jako rezidenční vnímáme soubor ulic Picassova, Vačkářova a prostor bytových domů Picassova. Tyto ulice by měly sloužit pouze rezidentům, bez možnosti průjezdu zbytnou dopravou. Z tohoto důvodu je navržen systém jednosměrných komunikací se zaslepením konce ulice Picassova. Uliční profily jsou navrženy s možností odstavení vozidel a dále s průjezdem cyklistů. Ulice Picassova je obousměrná, slepá. Zaslepení ulice v křížení s ulicí U Starého nádraží je ukončeno točnou pro osobní vozidla. Vozům pro svoz odpadu a vozům IZS bude umožněno přejetí zaslepení tzv. chodníkovým přejezdem. Zaslepení ulice nám umožní zamezení vjezdu zbytné dopravy a dále pak vhodné umístění odjezdové zastávky, v přímé vazbě na vlak.

Jako veřejnou část vnímáme především uliční síť zatíženou jak hromadnou, tak osobní dopravou – tedy ulice Dopravní, U Starého nádraží a Lidická. Základem návrhu je snadná orientace všech účastníků, zpřehlednění provozu MHD a zlepšení podmínek pro pěší a cyklisty. Tyto základní úvahy vedou k návrhu zjednosměrnění prostoru přímo před výpravní budovou a umístění zastávek hromadné dopravy v této části. Zbývající komunikace v území jsou již obousměrné, s možností odstavení vozidel.

Autor vizualizací: PHAP

Více informací zde.

Related Projects