Roudnice n/L – územní studie veřejných prostranství

Akce
Územní studie veřejných prostranství ve městě Roudnice nad Labem

Objednatel
Město Roudnice nad Labem, Karlovo náměstí 21, Roudnice nad Labem

Pořizovatel
Úřad územního plánování, Městský úřad v Roudnici nad Labem

Datum
2018

Zpracovatelský tým
1. architektinický ateliér s.r.o.
Ing. arch. Jan Drahozal, ČKA 3233
Korunní 1143/84, Praha 10

Archimat
Ing. arch. Martin Matiska, ČKA 3233
Inr. arch. Pavel Grasse
K Vodojemu 3, Praha 5

Zahradní architektura
Ing. Barbora Eismanová, ČKA 3696
Ing. Ivan Marek
Martinov 279, Kostelec nad Labem

Projekce dopravní Filip, s.r.o.
Ing. Josef Filip, Ph.D., ČKAIT II00, ID00
Ing. Milan Tesař, Ing. Vít Ondráček
Švermova 1338, Roudnice nad Labem

Popis
Předmětem studie bylo řešení zadaných veřejných prostranství ve městě Roudnice nad Labem a jejich systém (poloha, historie, význam, charakter a jejich provozní, funkční i kompoziční vazby). Cílem bylo navrhnout řešení problémů veřejných prostranství v jednotlivých částech města v rozsahu uvedeném v zadání. Výstupem z této územní studie byl návrh úprav jednotlivých zadaných veřejných prostranství v Roudnici nad Labem i zlepšení vztahu a komunikací mezi jednotlivými veřejnými prostranstvími navzájem.

V celkovém řešení se jednalo o systém veřejných prostranství:
Karlovo náměstí
Husovo náměstí
Smetanovo náměstí
Purkyňovo náměstí + ulice Karla Jeřábka
Sladkovského náměstí
Štěpárna a v návaznosti na náměstí 28. října a ulici Tylovu
Židy – Havlíčkova
Hracholusky – sídliště
V Borku – 1. Máje (Podlusky) a dále parky Tyršův
Hluboký a Pod rozhlednou a Josefa Hory.

Z důvodu logiky a přímých funkčních a prostorových vazeb byly řešeny některé lokality současně (Sídliště Hracholusky Sever a Jih, Purkyňovo náměstí a ulici Karla Jeřábka, náměstí 28. října a Tylovu ulici).

Related Projects