Klatovy – územní studie veřejných prostranství

Akce
Územní studie veřejných prostranství – Klatovy

Objednatel
Město Klatovy, Náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy

Datum
2018

Popis
Během roku 2018 jsme se podíleli na zpracování několika územních studií pro město Klatovy, kde jsme byli součástí několika architektonických týmů. Jednalo se o následující lokality.

V celkovém řešení se jednalo o systém veřejných prostranství:
ÚS.1 – Hradební okruh (zpracovatel MgA. Ing. Arch. Michal Fišer)
ÚS.6 – Klatovy JIH (zpracovatel MgA. Ing. Arch. Michal Fišer)
ÚS.6 – Sever Klatovy – lokalita nádražní, Domažlická, Čechova (zpracovatel Omgewing cvba, Belgie)
ÚS.24 Údolí Drnového potoka (zpracovatel Bíza architekti s.r.o.)

Related Projects