Vrané – Stezka pro pěší a cyklisty

Akce
Z venkova do Prahy a z Prahy na venkov na kole i pěšky

Investor
Obec Vrané nad Vltavou, Březovská 112, 252 46 Vrané nad Vltavou

Hlavní inženýr projektu
Ing. Josef Filip, Ph.D.

Termín
DSP 2010, realizační dokumentace 2014
Výstavba 06/2014 – 09/2014

Zhotovitel
Chládek & Tintěra, a.s.

Náklady
Dle projektu 11,7 mil. Kč, skutečná cena 10,6 mil. Kč (bez DPH). Pro stavbu byla získána dotace z dotačního programu ROP Střední Čechy, část nákladů byla hrazena z finančních prostředku obce Vrané nad Vltavou.

Popis
Předmětem projektu byla stezka pro pěší a cyklisty vedoucí z jižního okraje území Hlavního města Prahy do obce Vrané nad Vltavou. Stezka začíná nedaleko železniční zastávky Dolní Břežany – Jarov (kde navazuje část stezky realizovanou hlavním městem), v místě napojení je brod přes Ohrobecký potok. Stezka dále pokračuje v délce cca 1,1 km a končí napojením na ulici Nádraží ve Vraném nad Vltavou. Součástí stavby byla úprava podloží, očištění opevnění svahů, nové opevnění svahu, gabionové konstrukce, opěrné stěny, železobetonová lávka a samotné zpevněné asfaltové plochy, včetně zábradlí. Výstavba stezky vycházela z cyklogenerelu DSO Dolnobřežansko a cílem realizace bylo zlepšení podmínek pro cyklisty a pěší jak z hlediska bezpečnosti, tak z hlediska komfortu provozu. Realizovaná část je první etapou z celkem třech etap, k realizaci dalších etap vedoucíh podél obce Vrané zatím nedošlo.

Ocenění
Realizace byla oceněna v rámci soutěže CESTY MĚSTY 2015 a to čestným uznání hodnotící komise za příkladné propojení dopravní a rekreační funkce cyklistiky.

Related Projects