Vrané – cyklostezka

Rozpočtové náklady

11,7 mil. bez DPH / 14,2 mil. s DPH

Financování

Pro stavbu byla získána dotace z dotačního programu ROP Střední Čechy, část nákladů pak byla hrazena z finančních prostředku obce Vrané nad Vltavou.

Realizace v roce 2014

Popis

Předmětem projektu byla výstavba nové cyklistické komunikace jako součást cyklogenerelu DSO Dolnobřežansko. Stavba je umístěna přibližně v ose bývalé vyšlapané pěšiny podél řeky Vltavy. Cílem realizace bylo zlepšení podmínek pro cyklisty jak z hlediska bezpečnosti provozu, tak z hlediska zvýšení nabídky komfortních komunikací pro cyklisty. Realizací stavby dochází k naplnění základních záměrů stanovených generelem cyklistické dopravy DSO Dolnobřežansko.

Ocenění

Realizace byla oceněna v rámci soutěže CESTY MĚSTY 2015 a to čestným uznání hodnotící komise za příkladné propojení dopravní a rekreační funkce cyklistiky, viz: Odkaz

Podobné projekty